Příběh vinařství Vino Masarik

Naše vinařství bylo hostem v televizním pořadu

V karavanu po česku

Historie

Příběh vinařství Vino Masarik, či chcete-li Víno Masařík, nepřímo započal můj dědeček Václav Křivánek (1927 – 2009), jeden z hlavních šlechtitelů révy vinné v Československu. Narodil se ve Velkých Bílovicích. Své dětství a mládí však prožil v malé vesnici Narta poblíž Bjelovaru (dnešní Chorvatsko). Pomyslně se naše cesty protnuly již zde, neboť část vesnice Narta, ve které vyrůstal, se nazývá Blatnica! V průběhu války se stal partyzánem a byl i raněn. Po válce odchází zpět do Československa a roku 1951 dokončuje studium na VŠZ v Brně pod vedením doc. Blahy.

Do vinohradnictví v České a Slovenské republice se nesmazatelně zapsal především vyšlechtěním odrůdy Muškát moravský. Mezi jeho další vyšlechtěné moštové odrůdy patří Florianka a Sevar, stolní odrůdy Pola, Amos, Olšava, Vitra a více než 100 klonů révy vinné.

Dědeček je pro naše vinařství zásadním tvůrcem celého příběhu Vino Masarik. Naučil nás milovat svou práci a s pokorou přistupovat ke každému dni ve vinici i sklepě. Často mluvil o tom, že v případě jakékoliv krize je třeba ještě více pracovat. Vždy pro nás bude tou největší inspirací.

Nejdůležitějším člověkem současného vinařství je Vojtěch Masařík, otec současného majitele. Své první víno vyrobil ve svých 12 letech a do vinohradnictví se zamiloval. Doposud je to jeho největší celoživotní koníček. Vínem se nikdy neživil (profesně soudní znalec, stavař a geolog), ovšem přirozeným intelektem, pracovitostí, pečlivostí a úžasnou senzorickou pamětí se postupně stal respektovaným degustátorem a vinařem v České republice a na Slovensku.

Můj otec měl jedinečnou možnost čerpat z úžasných znalostí mého dědečka a často vzpomíná na společně strávené večery inspirované vínem. A já, Radim Masařík, mám nyní příležitost naslouchat svému otci a díky němu i svému dědečkovi. Je to unikátní a nesmírně si toho vážím. 

Víno bylo, je a bude pro naši rodinu vždy srdeční záležitost! 

Vinařství

Butikové vinařství Vino Masarik se nachází v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem. Celkově produkujeme cca 15 000 lahví ročně, z 90 % z hroznů z Blatnice. Vlastní vinice se nachází v tratích Floriánky, Stará Hora a Kamenice. Část hroznů nakupujeme od sousedního vinaře. Mezi stěžejní odrůdy patří Florianka, Ryzlink rýnský, Pinot blanc, Pinot gris, Pinot noir a Sylvánské zelené.

Víno z vinařství Vino Masarik je malých šarží, je nezaměnitelné a vždy odlišné! Nepoužíváme enzymy, vitamíny, umělé taniny a další aditiva. Vyjma řady Fresh používáme pouze vlastní autochtonní kvasinky ze staré blatnické vinice. Řada Spirit pak kvasí spontánně. Všechna vína mícháme i na hrubých kalech, ležení na jemných kvasnicích probíhá alespoň 5 měsíců, u řady Iconic 1 rok. Používáme nerezové nádoby i akátové a barikové sudy.

Terroir

Blatnice pod Sv. Antonínkem se nachází ve Slovácké podoblasti na nejzápadnějším výběžku Bílých Karpat. Jde o terroir s těžkými jílovitými půdami a výběhy kamenného podloží. Jižní svahy, minimum srážek a tzv. halné fény (teplé větry) ze slovenské strany Bílých Karpat dávaly od pradávna vína výjimečné kvality. Již od dob Karla IV se Blatnici přezdívá „moravské Burgundsko“. Cílem našeho vinařství je dlouhodobě prokazovat, že ne pouze kvůli odrůdové skladbě ve vinicích.

Florianka Unique

Odrůda vyšlechtěna Václavem Křivánkem, do Státní odrůdové knihy zapsána v roce 2010. Kříženec Veltlínské červené ranné x Müller Thurgau. Ranná odrůda, která každoročně dozrává do vysokých cukrů při vyšší kyselině. Je velmi náchylná k napadení plísní šedou Botrytis cinerea.

Naše vinařství je majitelem této odrůdy a vlastní udržovací vinici. Taktéž každoročně zajišťujeme prodej sazenic.

Ve vinařství Vino Masarik máte jedinečnou možnost ochutnat Florianku unique, víno z udržovací vinice této odrůdy a tedy nejstarší vinice na světě vysazené v roce 1989.